Көрсетілетін қызметтер тізімі
үшін Костанай
ОҚУ ПРОЦЕСІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
Кезекші сыныптарға жазылу Кезекші сыныптарға жазылу туралы өтініш беру (1 – 4-сынып)
Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу Экстернат нысанында оқуға рұқсат алу туралы электрондық өтініш беру
Үйде оқуды ұсыну Үйде оқу үшін рұқсат алуға электрондық өтініш беру
Құжаттардың телнұсқаларын беру Негізгі орта, жалпы орта білім туралы құжаттардың электрондық телнұсқаларын алу
Костанай цифрлармен
30893

Оқушылардың барлығы

207

30 күн ішінде қабылданған балалардың саны

296

30 күн ішінде шығарылған балалардың саны

Әлеуметтік желілердің жаңалықтары